LMVweb

paginas web, dominios, hosting

Diseño web, tiendas on-line

www.lmvweb.com

www.lmvweb.es
www.lamaduixavermella.com

 

 

 

LMVweb us ofereix la millor eina per visualitzar el vostre web en mòbils de tota mena, una aplicació que sens dubte és el millor complement per al web tradicional.


En el moment en què un client cerca el vostre web des d’un dispositiu mòbil o 3G, l'aplicació detecta el tipus d'aparell i mostra un web tàctil amb la mida de pantalla d'aquell aparell.

Des del vostre tauler de control podreu administrar els continguts, les fotografies, Google Maps, enllaços..., sempre que vulgueu.


“L’any 2013 hi haurà més de mil milions de dispositius amb accés a Internet i més de 2.200 milions d'usuaris que utilitzaran Internet mòbil, fet que suposa més d'una tercera part de la població mundial.”

Preu i condicions:

Aplicació MobileWeb + Hosting Administrat + www.sudominio.mobi = 90 €

Mantenimet Hosting Administrat =10 € anuals

Adm. i renovacions www.sudominio.mobi =54 € anuals